הרשמה לקורס דבוראות ביתית במשתלת לקט

הקורס כולל 5 מפגשים בעלות 1500 ויתקיים במשתלת לקט שביעד, גוש משגב
דמי ההרשמה יופחתו מהתשלום הכולל
 במקרה של ביטול הרישום עד 48 שעות ממועד הקורס, יוחזרו דמי ההרשמה
במקרה של ביטול לאחר ה48 שעות דמי הההרשמה לא יוחזרו

התאריכים של הקורס הקרוב:

24.5 | 10.5 | 26.4 | 12.4 | 29.3 : ימי שישי

עלות דמי ההרשמה: 300₪

300