כוורת דבורים מלאה

מומלץ למגדלים ותיקים

  •  מלכה צעירה, נחיל 5 חלות
  •  קומת עץ צבועה בשמן פשתן טבעי
  •  רצפה, גג, מאכלה
  •  10 מסגרות עם שעוויות

1,050