מסגרת ריקה חצי קומה

מתאים למגדלים ביו-דינמיים

או לתפיסת נחילים קיימים

6.00