מסגרת ריקה

מתאים למגדלים ביו-דינמיים

או לתפיסת נחילים