מקלות טימול

מקלות טיפול במזיק הוורואה

חומרים פעילים:
80mg timol
20mg fir (שמן אתרי אורן)

60.00