מקלות טימול

חומרים פעילים
80mg timol
20mg fir (שמן אתרי אורן)

60.00