שעווניות דונג

שעוונית דונג טבעי לדבורים
דונג ישראלי טבעי
המוצר נמכר בחבילות של 10 דפים

50